Medvetande

Flera begrepp kan med fördel ingå i medvetandeträning.

Mindfulness – eller som buddistmunken Björn Natthiko Lindeblad mycket bra benämner det på svenska: “Att landa i sig själv”. För mig handlar medvetandeträning bland annat om detta – att ta sig tid att bli medveten om sin kropp, om kroppens signaler, mycket subtila signaler som har ackumulerande och betydande effekt för vårt mående.

Meditation – skulle man egentligen kunna kalla motsatsen till den ordagranna innebörden av mindfulness. Det handlar om att rensa hjärnan en stund, alla reaktiva tankar, alla logiska resonemang, som blockerar oss från att känna och uppleva. Att känna båda fysiska signaler och känslor – rena, enkla känslor som vi ibland sorterar bort för att de inte “stämmer” med våra logiska slutsatser.

Acceptans- och Medkännandeövningar – är en viktig del i reikins verktygslåda. Dessa metoder används även inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Inom reiki har man möjligheten att kombinera denna metod med det som kallas avancerad reiki eller “helandekirurgi”. Dels får klienten själv använda sin intuition, skapa associationer, eventuellt hitta beteendeförändringar, och på så sätt hjälpa sig själv att lösa upp bakomliggande blockeringar.
Med klientens tillåtelse, kan man inom reikin även låta den som behandlar, och/eller klienten själv, arbeta inuti den fysiska kroppens energier för att hjälpa till att lösa upp blockeringar. De har ofta med tiden blivit “bofasta” i kroppen.

Det är min övertygelse, att känslor har en fysisk motsvarighet, som matchar upplevelsen. Vi kallar båda dessa ofta för energi, både i bemärkelsen upplevelse/känsla och fysisk energi.
Min erfarenhet är att vi berör båda dessa aspekter när vi gör reiki. Vi gör det på ett mycket mjukt och inkännande sätt, vilket ger en djup och bestående effekt av helandet.

Medvetandegörande – handlar om att ta kunna till sig ny information, att släppa lite på tyglarna för att expandera sinnet. Det är oftast en otroligt skön och upplyftande känsla. Läs gärna lite på sidan om forskning och känn efter hur du känner inför de resultat som visas där. Har du funderat på hur auraseende fungerar? Läs gärna om synestesi.