Kundaliniyoga

Kundalini är den yogaform som tydligast tar hänsyn till personens helhet – i form av sinne, energier, medvetande och fysisk kropp.

I kundaliniyoga ingår förutom fysisk träning även meditation, fokusering, mental uthållighet och medvetenhet om kroppens energiflöden.

Kundalini gifter sig därför otroligt bra med Reiki behandling och energibalansering. Med hjälp av fysiska kundaliniövningar och ett ökat medvetande kan en person aktivt ta del av och medverka i sin energiuppbyggnad.

Kundalini och Reiki ersätter dock inte varandra – de kompletterar varandra vackert. Inom yogan kan man medvetet förstå och aktivt delta i sin energiuppbyggnad. I Reiki fungerar kroppen på ett mycket smartare sätt än vårt logiska sinne. I Reikin använder vi oss av kroppens och evolutionens intrikata och supersmarta sätt att regenerera sig själv. Här behöver vi inte förstå – här ligger utmaningen i att acceptera.