Forskning

The Center for Reiki Research är den organisation som pågående utför den antagligen största studien av reikins effekter. Målsättningen är att genomföra och analysera 2000 reikisessioner. Mer än 1400 sessioner har genomförts med preliminära resultat som visar statistiskt signifikanta förbättringar i både fysisk och psykisk hälsa. Den slutliga rapporten kommer att publiceras i Journal of Alternative and Complementary Medicine. De preliminära resultaten kan du ta del av genom att anmäla medlemskap via länken till Center for Reiki Research ovan. Via denna länk kan du också hänvisas till sjukhus och kliniker som praktiserar reiki. Organisationen är både till för de som professionellt praktiserar reiki och till patienter som söker vård eller information.

Studier på effekterna av reiki visar ett brett spektrum av användningsområden. Här är ett litet urval av andra studier inom området:

Liknande tekniker

En effekt som oftast likställs med reikins är resultaten av floating:

Ngangkari är en energimedicinsk metod som används av aboriginer. Reiki sägs vara den metod som mest liknar Ngangkari. Aboriginernas energimedicin används organiserat på sjukhus i Australien:

I Storbritannien, USA och Norge tillämpas healing av sjukvårdspersonal som kompletterande behandling:

Att förklara mekanismen

Vetenskapliga studier har gjorts för att att hitta processen eller teorin som ligger bakom effekterna av energimedicin, djupavslappning och medvetandets effekt på fysiska reaktioner. Här några diskussioner som kan vara intressanta att följa: