Ädelstenar & egenskaper

AGAT är en jordande sten som skänker emotionell, fysisk och intellektuell balans. Psykologiskt underlättar agaten försiktigt en människas acceptans av sig själv. Agater förbättrar koncentration, perception och analytiska förmågor.
MOSSAGAT är en stabiliserande sten med starka band till naturen. Mossagaten är även en välståndets sten som lockar till rikedom. Psykologiskt förbättrar mossagaten självkänslan och stärker positiva personlighetsdrag.
AKVAMARIN är sten som ger mod. Den lugnar energier, minskar stress och stillar sinnet. Den harmoniserar omgivningen och skyddar mot föroreningar. Den skapar en personlighet som är rakryggad, uthållig och dynamisk.
AMAZONIT är en oerhört lugnande sten. Den lugnar hjärnan och nervsystemet och förenar den fysiska kroppen med det översinnliga och bevarar optimal hälsa. Den helar och öppnar både hjärt- och halschakrat för att utöka en kärleksfull kommunikation.
AMETIST är en extremt stark och beskyddande sten med hög andlig vibration. Ametist är naturligt lugnande, blockerar geopatisk stress och negativa energier i omgivningen. Den löser upp ilska, raseri, rädsla och oro.
AMETRIN rensar bort stress och spänningar ur huvudet, lugnar sinnet och ger meditationen starkare fokus. Ametrin förstärker kompabilitet och acceptans, vilket visar sig genom förenande och övervunna fördomar.
APATIT har inspirerande egenskaper. Psykologiskt ökar apatit motivationen och bygger upp energiförråd. Den drar ut negativitet hos dig själv och andra. Apatit utökar kunskap och sanning och mildrar sorg, apati och ilska.
AVENTURIN är en mycket positiv sten som ger framgång. Kristallen avvärjer negativa situationer och förvandlar dem till motsatsen. Psykologiskt förstärker aventurin ledaregenskaper och beslutsamhet.
BÄRNSTEN absorberar negativa energier och omvandlar dem till positiva krafter och motiverar även till att uppnå det..
BERGKRISTALL (KVARTS) är planetens kraftfullaste förstärkare av healing och energi. Den absorberar, lagrar, frigör och reglerar energi och är utmärkt till att lösa upp energiblockeringar. Kvarts för energin till det mest perfekta tillstånd som är möjligt.
BLÅ SPETSAGAT är den mjuka energin, svalkande och lugnande och skänker sinnesfrid. Den är särskilt effektiv på att aktivera och läka halschakrat och frigöra uttryck för tankar och känslor. Den öppnar för nya sätt att uppleva de högre energierna.
BLÅ  KVARTS hjälper dig att hjälpa andra och att mildra rädsla. Den lugnar sinnet och hjälper dig att förstå din andliga natur. Den inspirerar till hopp. Blå kvarts renar blodet och stärker immunförsvaret.
BLODSTEN (HELIOTROP) skärper intuitionen och ökar kreativiteten. Den stimulerar drömmar och ger en stark vitalisering. Psykologiskt skänker blodstenen mod och lär dig att undvika farliga situationer genom strategiska tillbakadraganden och flexibilitet.
CHAROITE  är en sten för förvandling. Det är en själens sten som besegrar rädsla. Charoite stimulerar inre vision och andlig insikt, och den hjälper till att hantera enorma förändringar på ett andligt plan. Den hjälper dig att njuta av nuet.
CHIASTOLITE är en starkt beskyddande sten. Det är en kreativ sten med makt att upplösa negativa tankar och känslor. Psykologiskt löser chiastolite upp illusioner och dämpar rädslor så att du kan hantera verkligheten.
CITRIN är en starkt renande och vitaliserande sten. Den absorberar, omvandlar, skingrar och förankrar negativ energi och ger därför omgivningen ett extremt starkt skydd. Citrin stärker självkänsla och självförtroende och avlägsnar destruktiva tendenser.
FLUSSPAT (FLUORIT) är mycket beskyddande. Den hjälper dig att märka av när influenser utifrån verkar inne i dig och den stänger av psykisk manipulation och otillbörlig mental påverkan. Flusspat är till stor hjälp vid inlärning.
GRANAT är en starkt energigivande och vitaliserande sten. Den vitaliserar, renar och balanserar energi och skänker lugn eller passion, allt efter behov. Den är en bra kristall vid kriser och skänker mod och hopp.
HEMATIT är särskilt effektiv på att grunda och skydda. Den harmoniserar sinne, kropp och själ. Den stimulerar koncentration och fokus; stärker minnet och ursprungliga tankar. Den stärker självkänsla, överlevnadsinstinkt, viljestyrka och pålitlighet.
IJOLIT är en visionernas sten. Den stimulerar förbindelsen till inre kunskap. Ijolit främjar förståelse och hjälper till att klargöra orsakerna till beroende. På en mental nivå renar ijolit tankeformer.
JADE (NEFRIT) är en symbol för renhet och frid. Jade signifierar vishet samlad i stillhet. Jade förknippnas med hjärtchakrat och stärker kärlek och omvårdnad. Det är en beskyddande sten som  skyddar bäraren från skada och skänker harmoni.
JASPIS är känd för att vara oerhört närande. Den ger stöd och näring vid tidpunkter då man känner sig stressad och den skänker lugn och helhet. Inom healing förenar den alla aspekter av liv. Den absorberar negativ energi.
RÖD JASPIS (däribland breccierad jaspis) stimulerar försiktigt. Den förankrar energi och korrigerar orättvisa situationer. Röd jaspis för upp problem i ljuset innan de blivit för stora och ger insikt i riktigt svåra situationer.  
LANDSKAPSJASPIS; BRUN JASPIS har förbindelse med jorden och uppmuntrar till ekologiskt medvetande. Resultatet blir att den ger stabilitet och balans. Den underlättar djup meditation, centrering och återgången till tidigare liv, den uppenbarar karmiska orsakssamband.
KALKSPAT (KALCIT) är en kraftfull energigivare och -renare . Bara genom att ha en kalksten i rummet renas negativa energier ur omgivningen och din egen energi stärks. Kalkspat är en aktiv kristall som skyndar på utveckling och tillväxt.
KARNEOL jordar och förankrar dig i den nuvarande verkligheten. Det är en stabiliserande sten med hög energi. Den är utmärkt när man behöver vitaliseras, motiveras eller stimulera kreativiteten. Den är bra vid dramatiska syften.
KRYSOKOLL är en stilla och en stödjande sten. Den underlättar meditation och kommunikation. I hemmet drar den ut negativa energier av alla de slag.  Krysokoll lugnar, renar och vitaliserar alla chakran och ställer in dem mot det gudomliga.
KRYSOPRAS skänker en känsla av vara del av en gudomlig helhet. Den lockar fram talanger och stimulerar kreativitet. Krysopras är lugnande och icke-egoistisk. Den skapar öppenhet inför nya situationer.
KYANIT – DISTEN den är lugnande och en kraftfull överförare och förstärkare av energier på högre frekvens. Den stimulerar översinnliga förmågor och intuition.
LABRADORIT (SPECTROLIT) är en oerhört mystik och beskyddande sten, en ljusbringare. Den är medvetandet med universella energier. Labradorit avvisar oönskade energier ur auran och förhindrar energiläckage.
LAPIS LAZULI avlägsnar snabbt stress och skänkar en djup frid. Den här stenen harmoniserar på de fysiska, emotionella, mentala och andliga planen. Lapis lazuli gör det lättare att ha kontroll över tillvaron.
MAGNESIT ger meditation och avslappning en djup inre frid. Den öppnar hjärtchakrat och stimulerar innerlig kärlek, däribland kärlek till sig själv, som är nödvändig innan man kan ta emot kärlek från andra människor.
MALAKIT är en viktig beskyddande sten. Den absorberar lätt negativa energier och föroreningar, plockar upp dem ur atmosfären och kroppen. Det är en sten som renar och aktiverar chakran och ställer in dem på andlig vägledning.
MÅNSTEN är en sten för alla som vill börja om. Dess starkaste effekt är att lugna känslorna. Månsten medvetandegör det undermedvetna och främjar intuition och empati. Den uppmuntrar psykiskt klara drömmar, särskilt vid fullmåne.
MOOKAIT (australisk jaspis) ger en nyttig balans mellan inre och yttre erfarenheter. Den medför både en önskan efter nya upplevelser och ett djupt lugn att hantera med dem. Mookait pekar ut alla möjligheter och hjälper till att välja den rätta.
OBSIDIAN är sanningsstärkande, dess eftertänksamma egenskaper är skoningslösa vad gäller att avslöja brister, svagheter och blockeringar. Obsidian är en starkt beskyddande sten som bildar en sköld mot negativitet.
MAHOGNY OBSIDIAN samverkar med jorden, jordar och beskyddar, ger vid behov styrka, vitaliserar syften, eliminerar energiblockeringar och stimulerar tillväxt på alla plan. Den är en stabiliserande sten som stärker en svag aura.
SNÖFLINGOR OBSIDIAN placerad på det heliga chakrat lugnar snöflingor obsidian och gör dig mottaglig innan den vänder din uppmärksamhet mot ingrodda beteendemönster. Den lär dig att värdesätta misstag lika väl som framgångar.
ONYX skänkar styrka. Den gör stöd i svåra eller förvirrande omständigheter och under tider med mental eller fysisk stress. Det är en sten som främjar kraftfullhet, ihärdighet och uthållighet.
OPAL förstärker utmärkande drag och drar upp dem till ytan så att de kan förändras. Emotionellt har opal alltid förknippats med kärlek och passion, lust och erotik. Opal stärker livsviljan. Mentalt för opal ljus och spontanitet med sig.
PERIDOT (OLIVIN, KRYSOLIT) dämpar svartsjuka, förbittring, trots och vrede. Den minskar stress. Den stärker självförtroende och självhävdelse utan aggressioner. Peridot motiverar tillväxt och hjälper dig att genomföra nödvändiga förändringar.
PREHNIT är en sten som medför villkorslös kärlek. Prehnit stärker prekognition och inre kunskap. Den samverkar med högre energier och stärker spådomar och visar dig vägen framåt för andlig tillväxt.
RODOKROSIT representerar osjälvisk kärlek och medkänsla. Det är en sten som ger en dynamisk och positiv attityd. Rodokrosit är utmärkt för hjärta och relationer, särskilt för människor som känner sig oälskade.
RODONIT ger en emotionell balans som verkar närande på kärlek och uppmuntrar mänskligt broderskap. Den stimulerar, renar och aktiverar hjärta och hjärtchakra. Rodonit är användbar som ”första hjälpen”-sten och helar emotionell chock och panik.
RÖKKVARTS är en av de mest effektiva jordande och förankrande stenarna. Det är en beskyddande sten med starka band till jord- och baschakrorna och som främjar engagemang för miljön och ekologiska lösningar.
ROSENKVARTS är en sten som medför villkorslös kärlek och oändlig frid. Den renar och öppnar hjärtat på alla plan och skänker djup inre healing och kärlek till sig själv. Den är lugnande, stöttande och utmärkt att använda vid trauman eller kriser.  
RUBIN I ZOISIT (ANYOLIT) aktiverar kronchakrat. Den har den ovanliga egenskapen att främja individualitet, samtidigt som den bevarar föreningen med resten av mänskligheten. Den förstärker det biomagnetiska fältet runt kroppen kraftigt.  
RUTILERAD KVARTS integrerar effektivt energi på alla plan. Den gör det lättare att få kontakt  med den högsta andliga vägledningen. Den drar ut negativ energi, bryter ner barriärer till andlig och släpper det förflutna.
RYOLIT tänder själens potential och kreativitet. Ryolit stärker själ, kropp och sinne och är otroligt hjälpsam när man utforskar hela vidden av det egna jaget. Ryolit stärker egenvärde och självkänsla.
SARDONYX är en sten som medför styrka och beskydd. Sardonyx gör äktenskap och partnerskap varaktiga och lyckliga. Psykologiskt utökar sardonyx viljestyrkan och stärker karaktären. Den ökar mod, kraft och självkontroll.
SERPENTIN är en jordbindande sten som underlättar meditation och utforskning. Den gör det lättare att ta fram vishet och hämtar tillbaka minnen ur tidigare liv. Den korrigerar mentala och emotionella obalanser.
SMARAGD är en sten för inspiration och oändligt tålamod. Det är en livsbejakande sten med väldig integritet. Smaragd skänker lycka och lojalitet i hemmet. Den förstärker enighet, villkorslös kärlek och partnerskap.
SNÖKVARTS stödjer dig medan du lär och hjälper dig att släppa överväldigande ansvar och begränsningar. Mentalt förstärker den takt och samarbete. Den hjälper dig att tänka innan du talar.
SODALIT förenar logik och intuition. Den ingjuter en längtan efter sanning och en önskan om idealism, vilket gör det möjligt att förbli sann mot dig själv och stå upp för dina åsikter. Den stärker självaktning, acceptans av det egna jaget och självtillit.
SOLSTEN är en glädjebringande och ljusinspirerande sten. Den skänker livsglädje och gott humör och förhöjer intuitionen. Om livet förlorat sin sötma återställer solstenen den och hjälper dig att ta hand om dig själv.
TIGERJÄRN främjar vitalitet och hjälper dig att ta dig igenom förändring. Den är till oerhörd nytta för människor som är djupt utmattade på alla plan, framför allt de som lider av emotionell eller mental utbrändhet eller familjerelaterad stress.
TIGERÖGA läker problem med egenvärde, självkritik och blockerad kreativitet. Den gör det lättare att upptäcka sina talanger och förmågor men även brister som måste övervinnas. Den balanserar yin och yang och vitaliserar den emotionella kroppen.
RÖTT  TIGERÖGA är en beskyddande sten som traditionellt bars som talisman mot onda tankar och förbannelser. Rött tigeröga är en stimulerande sten som övervinner slöhet och ger motivation.
TURKOS skänker anden tröst och kroppen välmående. Turkos är en renande sten. Den upplöser negativ energi, rensar bort elektromagnetisk smog och skyddar mot föroreningar i miljön. Den löser upp martyrskap och självsabotage.
TURMALIN underlättar förståelse av det egna jaget och av andra. Den för dig långt in i dig själv, främjar självförtroende och minskar rädsla. Den bannlyser alla känslor av att vara offer och drar till sig inspiration, medkänsla, tolerans och välstånd.
SVART TURMALIN  (SCHÖRL) grundar energi och ökar fysisk vitalitet. Den löser upp spänning och stress. Schörl renar negativa tankar och gynnar en avslappnad attityd och objektiv neutralitet med klara, rationella tankeprocesser.
TURMALINKVARTS är en effektiv, jordande sten som stärker kroppens energifält mot extern invasion och avleder skadlig miljöpåverkan. Den löser upp kristalliserade mönster och löser upp spänningar på alla plan.
UNAKIT underlättar återfödelse och drar fram insikter från det förflutna om anledningar till blockeringar, integrerar dem, och lösgör försiktigt villkor som hindrar andlig och psykologisk tillväxt.
ZOISIT gör det lättare att uppfatta dina egna idéer och omvandla destruktiva begär till konstruktiva. Den upplöser tröghet och drar fram undertryckta känslor så att de kan få komma till uttryck.