Parallella upplevelser

Kvantfysiken visar oss att det finns parallella tillstånd till det vi upplever. Tillstånd som är lika verkliga, men som de flesta av oss inte uppfattar. Man kan fråga sig varför det är så.

Fysikern Bryce DeWitt uttryckte det en gång så, att han imponerades av matematiken, men att han inte kunde känna att han delades i parallella universum. I denna workshop diskuterar vi parallella och alternativa upplevelser, både ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån erfarenheter.

Förutom vetenskap har vi Kosmos med oss. Kosmos är en insiktsfull röst som förmedlar sig via Ami Sundeman. Amis egen bakgrund är en helt annan än inom fysik. Detta hindrar dock inte Kosmos att uttrycka sig på ett djuplodande sätt angående fysik, parallella upplevelser och universum.

Du är välkommen att delta med din kunskap, erfarenheter och frågor, eller bara njuta av att lyssna och inspireras. Vid denna workshop ser vi fram emot frågor som tillhör ämnet parallella upplevelser och tillstånd.

Den som guidar ur fysikperspektiv är Sandra Deimer, MSc Teknisk Fysik.

Tid: Datum meddelas under januari 2020. Vill du bli meddelad direkt kan du ange din mailadress i fältet för prenumeration, längst ned på sidan. Alternativt meddela ditt intresse till Sandra@deimer.se eller 0703-212231.

Plats: Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping

Kom för att bara lyssna och inspireras. Eller förbered och ställ frågor till Sandra, Ami och Kosmos. Vi välkomnar diskussioner!

Hör gärna av dig till Sandra sandra@deimer.se eller Ami ami@amisundeman.se om du undrar över något.

Du kan även följa diskussioner i ämnet på denna Facebook-sida Kvantfysik.

Varmt välkommen hälsar,
Ami och Sandra

Ami Sundeman är sedan 2009 yrkesverksam som medial vägledare, djurkommunikatör och föreläsare. Hon kanaliserar en universell intelligens som hon kallar Kosmos. Ami är bosatt i Stockholm, där hon också har sin mottagning. I boken Kosmosdialogerna – en intervju med universum (Lytsy & Sundeman 2015) ger Ami kanaliserade svar på våra stora livsfrågor.

Ami beskrivning

Sandra Deimer är MSc i Teknisk Fysik med inriktning på kvantmekanik och elektromagnetisk fältteori. Sandra är verksam som ingenjör inom flygindustrin sedan 20 år. Hon har en bakgrund i kognitionsvetenskap och intresserar sig för medvetandeforskning. Sandra driver denna och ytterligare en webb-sida angående kvantfysik och medvetande https://5-3-2-1.se/

Du kan bli aviserad om kommande event och inlägg genom att prenumerera på hemsidan, se formulär längst ned på sidan.