Medvetande

Flera begrepp kan med fördel ingå i medvetandeträning.

Mindfulness – eller som buddistmunken Björn Natthiko Lindeblad mycket bra benämner det på svenska: “Att landa i sig själv”. För mig handlar medvetandeträning bland annat om detta – att ta sig tid att bli medveten om sin kropp, om kroppens signaler, mycket subtila signaler som har ackumulerande och betydande effekt för vårt mående.

Meditation – skulle man egentligen kunna kalla motsatsen till den ordagranna innebörden av mindfulness. Det handlar om att rensa hjärnan en stund, alla reaktiva tankar, alla logiska resonemang, som blockerar oss från att känna och uppleva. Att känna båda fysiska signaler och känslor – rena, enkla känslor som vi ibland sorterar bort för att de inte ‘stämmer’ med våra logiska slutsatser.

Acceptansövning – är en metod som används inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och förvånansvärt nästan exakt samma metod och sätt att genomföra det används inom Reiki.

Medvetandegörande – handlar om att ta kunna till sig ny information, att släppa lite på tyglarna för att expandera sinnet. Det är oftast en otroligt skön och upplyftande känsla. Läs gärna lite på sidan om forskning och känn efter hur du känner inför de resultat som visas där. Har du funderat på hur auraseende fungerar? Läs gärna om synestesi.